Monday, May 20, 2013

Priya, Dayālu ādamī

प्रिय, दयालु आदमी
मैं वास्तव में आप प्यार करते हैं.
मुझे क्या करना चाहिए?

Priya, dayālu ādamī
Maiṁ vāstava mēṁ āpa pyāra karatē haiṁ
Mujhē kyā karanā cāhi'ē?

No comments:

Post a Comment